Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Vārda sastāvs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda sastāvs Vārda sastāvs: jēdzieni, piemēri. Pirmatnīgi un atvasināti vārdi.
2. Priedēkļi un piedēkļi Priedēkļu un piedēkļu atrašanās vieta un uzdevums vārdā, pasvītrojumi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sakne 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi.
2. Vārda sakne 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi.
3. Vārda sakne 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Saknei atbilstoša vārda noteikšana. Risinājuma soļos doti radniecīgie vārdi.
4. Vārda galotne 1. izziņas līmenis zema 4♦ Vārda formu salīdzināšana (vienskaitļa nominatīva forma un citas locījumu formas tekstā).
5. Vārda sastāva pasvītrošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Pareiza vārda sastāva pasvītrojuma noteikšana (galotnes un saknes pasvītrošana).
6. Vārda priedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vārda priedēkļa noteikšana. Risinājuma soļos doti priedēkļi un skaidrota ar priedēkļiem atvasināto vārdu pareizrakstība priedēkļa un saknes sadurā.
7. Priedēkļu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pareizi uzrakstītu vārdu izvēle (ar priedēkli atvasinātu vārdu pareizrakstība, ja priedēkļa un saknes sadurā atrodas divi vienādi līdzskaņi).
8. Priedēkļu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Pareizi uzrakstītu vārdu izvēle (ar priedēkli atvasinātu vārdu pareizrakstība, ja priedēkļa un saknes sadurā atrodas divi vienādi līdzskaņi).
9. Priedēkļu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Pareizā līdzskaņa burta izvēle priedēkļa rakstībā.
10. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vārda sastāva noteikšana (ar priedēkli atvasinātiem vārdiem).
11. Vārda piedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Piedēkļa saskatīšana vārdā. Risinājuma soļos dots pilns vārda sastāvs, piemēri vārdu atvasināšanai ar piedēkli un pasvītrojuma paraugs.
12. Vārda piedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Dotā piedēkļa novērtēšana. Risinājuma soļos dots pilns vārda dalījums sastāvdaļās.
13. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vārda sastāva noteikšana (ar piedēkļiem atvasinātiem vārdiem).
14. Vārdu darināšana ar piedēkļiem 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Vārdu darināšana, izmantojot piedēkļus.
15. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Vārda sastāva noteikšana (vārdi, kas atvasināti ar priedēkļiem un piedēkļiem)
16. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
17. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
18. Vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Atbilstoša vārda atrašana dotajam vārda sastāvam. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs visiem varianta vārdiem.
19. Salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Salikteņu meklēšana tekstā. Risinājuma soļos dots vārda dalījums pēc vārda sastāvdaļām, vārdā pasvītrotas abas saknes un galotne. Risinājuma soļos var izlasīt arī visu pasakas tekstu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sakne 00:00:00 vidēja 10♦ Vārda saknes noteikšana.
2. Vārda priedēklis 00:00:00 vidēja 9♦ Vārda priedēkļa noteikšana, priedēkļa pareizrakstība un pasvītrošana.
3. Vārda piedēklis 00:00:00 vidēja 6♦ Vārda piedēkļa noteikšana, atrašanās vieta vārdā un pasvītrojums.