Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Īpašības vārds

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Īpašības vārds Īpašības vārda jēdziens, dzimte, skaitlis, saistījums ar lietvārdu. Īpašības vārda pareizrakstība.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu vienskaitļa un daudzskaitļa nominatīva formu. Risinājuma soļos dots īpašības vārda un lietvārda jautājums, dzimte un skaitlis.
2. Īpašības vārdu pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Īpašības vārda pareizrakstība (ar izskaņu -īgs atvasinātajiem īpašības vārdiem). Risinājuma soļos dotas pareizās formas nepareizajiem variantiem.
3. Īpašības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Īpašības vārda darināšana ar izskaņu -īgs. Risinājuma soļos dots darināšanas ceļš - dotā vārda sakne un pievienotā izskaņa.
4. Īpašības vārdu darināšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Īpašības vārda darināšana ar izskaņām -ains, -isks, -āds, -gans. Risinājuma soļos dots darināšanas ceļš - dotā vārda sakne un pievienotā izskaņa.
5. Īpašības vārda dzimte 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Īpašības vārda sieviešu un vīriešu dzimtes formas. Risinājuma soļos norādīta dotā īpašības vārda un pārveidotā īpašības vārda dzimte.
6. Īpašības vārda skaitlis 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Īpašības vārdu veidošana vienskaitlī un daudzskaitlī. Risinājuma soļos abām formām norādīts skaitlis.
7. Īpašības vārda locīšana 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Īpašības vārda jautājuma noteikšana. Risinājuma soļos dots paskaidrojamais lietvārds un jautājumi, uz kuriem atbild abi vārdi.
8. Īpašības vārda locīšana 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Noteiktas īpašības vārda formas sameklēšana tautasdziesmā. Risinājuma soļos doti visi tautasdziesmā esošie īpašības vārdi.
9. Īpašības vārds tekstā 2. izziņas līmenis augsta 5♦ Īpašības vārda noteikšana tekstā. Risinājuma soļos doti visi tautasdziesmā esošie īpašības vārdi.
10. Īpašības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Īpašības vārda saknes noteikšana. Risinājuma soļos dots vārda sastāvs ar pieņemtajiem apzīmējumiem un dažādu īpašības vārdu vārda sastāva paraugi.
11. Īpašības vārda lietošana 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Izpratne par īpašības vārda gramatiskajām kategorijām. Risinājuma soļos doti nepareizo variantu kļūdu labojumi.
12. Īpašības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Paskaidrojamā lietvārda noteikšana. Risinājuma soļos doti jautājumi īpašības vārdam un lietvārdam, kuru tas paskaidro, locīšanas paraugs vienskaitļa vīriešu dzimtes īpašības vārdam un lietvārdam.
13. Īpašības vārds teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Īpašības vārda dzimtes un skaitļa noteikšana.
14. Īpašības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Īpašības vārda sastāva noteikšana.
15. Īpašības vārda saskaņošana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu (vienskaitļa un daudzskaitļa atšķiršana, vīriešu un sieviešu dzimtes atšķiršana). Risinājuma soļos dota īpašības vārda pareizā formā un lietvārds, kuru īpašības vārds paskaidro.
16. Īpašības vārda pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Īpašības vārda pareizrakstība. Līdzskaņu rakstība.
17. Īpašības vārda noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Īpašības vārda un lietvārda atšķiršana. Risinājuma soļos dota katra vārda vārdšķira un norādīts, ko tas nosauc.
18. Īpašības vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Īpašības vārda dalījums pārnešanai jaunā rindā, ievērojot vārda sastāvu. Risinājuma soļos dots vārda dalījums pa vārda sastāvdaļām.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Īpašības vārda saskatīšana un pazīšana 00:00:00 vidēja 9♦ Īpašības vārdu saskatīšana un noteikšana burtu virknē, teikumā un tekstā. Risinājuma soļos doti katra varianta īpašības vārdi.
2. Īpašības vārda darināšana 00:00:00 vidēja 9♦ Īpašības vārda sastāva izpratne, vārda sastāva noteikšana. Izpratne par īpašības vārda darināšanu. Jēdzienu "priedēklis" un "izskaņa" izpratne.
3. Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu 00:00:00 vidēja 11♦ Īpašības vārda saskaņošana ar lietvārdu dzimtē, skaitlī, locījumā. Risinājuma soļos dots nepareizo variantu labojums.
4. Īpašības vārdu pareizrakstība 00:00:00 vidēja 6♦ Īpašības vārda pareizi uzrakstītas formas pazīšana. Risinājuma soļos doti kļūdaino vārdu labojumi.