Uzdevums:

6♦
Izraksti pirmo minēto partikulu un nosaki tās nozīmi!
Ja partikulas atkārtojas, raksti vienu reizi!
  • Pastiprinājuma vai pavājinājuma
  • Ierobežojuma vai pastiprinājuma
  • Vispārinājuma vai secīguma
  • Nenoteiktības
 
Teksts
 
Partikulas
Nozīme 
Karlīne sajuta pēkšņu lielu vārgumu visās malās un maliņās, un viņa atspiedās pret sienu. Tā vairs nebija ne silta, ne mīļa; auksta kā pamāte tā it kā atbīdīja Karlīni, un viņas domas pievērsās bēdīgajai īstenībai. Viņa raudzīja ieklausīties, ko runā mācītājs, bet ausīs dunēja un dūca, itin kā atkal zvanītu Rindas baznīcas zvans. Pēc skata viņš tā kā nepazina, pēc skata viņš droši zināja bagātākos draudzes locekļus.

Puisis tik pasmējās. To tik es dzirdu: nekas tev vairs nav labs. Kungiem muižā bija mācīts dārznieks, kurš gar tādām smalkām nīkuļa puķēm vien ņēmās.
Bet varbūt bija gan vāciski, satraukumā jau cilvēks lāgā neatmana, ko redz un dzird. Mācītājs Madei bija pieteicis, lai jel rimstoties, viņš vairāk tādus niekus dzirdēt negribot.

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: