Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vienskaitlinieki 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prast noteikt vienskaitliniekus.
2. Daudzskaitlinieki 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prast noteikt vārdus, kurus lieto tikai daudzskaitlī.
3. Dsk. ģen. formas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Veidot daudzskaitļa ģenitīva formu.
4. Nelokāmie vārdi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Šķirt lokāmos no nelokāmajiem vārdiem.
5. Īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pareizi rakstīt īpašvārdu savienojumus.
6. Īpašvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Īpašvārdu rakstība.
7. Vienskaitļa nominatīva galotnes 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Noteikt vārda galotni.
8. I deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izrakstīt I deklinācijas lietvārdus.
9. II deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izrakstīt II deklinācijas lietvārdus.
10. III deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izrakstīt III deklinācijas vārdus.
11. IV deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Izrakstīt IV deklinācijas vārdus.
12. V deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt V deklinācijas vārdus.
13. VI deklinācija 1. izziņas līmenis zema 1♦ Noteikt VI deklināciju.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdi 00:00:00 vidēja 4♦ Tests par lietvārdiem. Vieglākas pakāpes.
2. Lietvārdi 00:00:00 vidēja 9♦ Grūtākas pakāpec tests par lietvārdiem.