Uzdevums:

2♦
Izraksti divdabja teicienu, kurš tekstā minēts pirmais!

Aplaidusi acis apkārt pa pagalmu, uzliku roku uz krampja un klusām to atcēlu. (Jaunsudrabiņš, J. „Vēja ziedi” R: Valters un Rapa, 2005,17.lpp.)


Strazdi, jaukdamies kopā ar dzeguzēm, dziesmotā karā pūlējās pārkliegt cits citu, tā slavinot Radības Tēvu. (Donelaitis, K., Gadalaiki, 19)

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: