Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam. Diskusijas metode klasē Diskusijas veidi. Diskusijas metodes uzdevumi. Paraugs punktētās diskusijas vērtējuma lapai.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Publiskā runa Publiskās runas jēdziens, forma.
2. Publiskās runas plānošana Publiskās runas izveides posmi (antīkajā kultūrā un mūsdienās).
3. Publiskās runas valoda Dažādu valodas līmeņu elementi, kas izmantojami publiskās runas/teksta izveidē.
4. Ieskats publiskās runas vēsturē Publiskā runa antīkajā kultūrā.
5. Izcilākie antīkie oratori Ieskats dažu izcilāko antīko runātāju biogrāfijā.
6. Diskusija Diskusijas jēdziens. Argumentācijas metodes. Citējumi. Oratora ētika.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diskusijas temats 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Diskusijas temata noteikšana (izteikti trīs viedokļi).
2. Diskusijas temats 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Diskusijas temata noteikšana (izteikti trīs viedokļi).
3. Viedoklis un galvenā doma 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Viedoklī izteiktās galvenās domas noteikšana.