Teorija

Vārdu krājuma profesionālā diferenciācija
Katrai profesionālajai jomai tās darbības, speciālistu saziņai nepieciešama sava leksika.
Protams, tiek izmantota vispārlietojamā leksika, bet katrā jomā ir leksēmas, kuras tiek izmantotas biežāk, kā arī ir tādas leksēmas, kuras nepieciešamas tikai un vienīgi attiecīgās jomas speciālistiem.
 
Leksika, kas tiek izmantota dažādās profesionālajās jomās, attiecībā pret literāro valodu, iedalāma divās grupās - literārajā leksikā un neliterārajā leksikā.
 
prof_diferenciacija.png
 
 
Termini tiek oficiāli apstiprināti, tiem ir juridisks spēks, tie ir apkopoti dažādu jomu vārdnīcās.
buvniecibas_terminu__vardnicas_vaks.pngjuridisko_terminu__vardnicas_vaks.pngmakslas_vestures_terminu__vardnicas_vaks.png
 
 
Lielākajai daļai profesionālismu visbiežāk tiek lietota mutvārdu forma, jo šīs leksēmas tiek izmantotas profesijas speciālistu saziņā. Spontānā saziņas procesā reti ir nepieciešama rakstu forma.
 
Pazīme
Profesionālismi
Termini
Attiecībā pret literāro valoduformāli var piederēt, bet var tikt lietoti nozīmē, kas neatbilst literārajai valodaiir daļa no tās
Lietojuma sfēraattiecīgā profesionālā joma - zinātneattiecīgā profesionālā joma - praktiskā darbība
Formaparasti mutvārdu, reti rakstveidamutvārdu, rakstveida
 
Atsauce:
http://valoda.ailab.lv/latval/vidusskolai/leksikologija/leksikolog/leks19.htm