Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Patskaņi Latviešu valodas patskaņu sistēma.
2. Divskaņi Latviešu valodas divskaņu sistēma.
3. Līdzskaņi Latviešu valodas līdzskaņu sistēma.
4. Pozicionālās skaņu pārmaiņas Pozicionālās skaņu pārmaiņas latviešu valodā (veidi un piemēri).
5. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas Vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi latviešu valodā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu rakstība apstākļa vārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Apstākļa vārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dota teorija par apstākļa vārdu rašanos.
2. Patskaņu rakstība lietvārdos 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Lietvārdu pareizrakstība. Risinājuma soļos dota teorija par izskaņu, ar kurām atvasina lietvārdus, pareizrakstību.
3. Divskanis o un patskanis o, ō 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Divskaņa o un garā un īsā patskaņa o atšķiršana. Risinājuma soļos dota uzdevuma varianta vārdu izruna.
4. Līdzskaņu balsīgums 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu noteikšana.
5. Līdzskaņu balsīgums 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Balsīgo un nebalsīgo līdzskaņu noteikšana.
6. Līdzskaņu skanīgums 1. izziņas līmenis vidēja 2♦ Skaneņu un troksneņu noteikšana.
7. Vārda fonētiskā analīze 2. izziņas līmenis vidēja 14♦ Vārda fonētiskā analīze (skaņu klasificēšana).
8. Vārda fonētiskā analīze 2. izziņas līmenis vidēja 14♦ Vārda fonētiskā analīze (skaņu klasificēšana).
9. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pozicionālo skaņu pārmaiņu noteikšana dotajā vārdā. Risinājuma soļos dota vārda izruna.
10. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Pozicionālo skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdā. Risinājuma soļos dota varianta vārdu izruna.
11. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vēsturisko skaņu pārmaiņu saskatīšana vārdos. Risinājuma soļos doti vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi.
12. Vēsturiskais līdzskaņa zudums 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Vārdu, kuros vērojams vēsturiskais līdzskaņa zudums, noteikšana. Risinājuma soļos doti vēsturisko skaņu pārmaiņu veidi visiem varianta vārdiem.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņi un divskaņi 00:20:00 vidēja 5♦ Teorija: 1.Patskaņi 2.Divskaņi. Uzdevumi: 1.Patskaņi. 2. Divskaņi. 3. Patskaņi un divskaņi.
2. Interpunkcija. Vārda fonētiskā analīze 00:20:00 vidēja 30♦ Teorija: 1.Interpunkcija. 2.Patskaņi, divskaņi, līdzskaņi. Uzdevumi: 1.Pieturzīmes teikumā. 2. Patskaņi, divskaņi, līdzskaņi. 3. Patskaņi, divskaņi, līdzskaņi.
3. Interpunkcija. Skaņu pārmaiņas 00:20:00 vidēja 3♦ Teorija: 1.Pozicionālās skaņu pārmaiņas. 2. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas. Uzdevumi: 1.Interpunkcijas uzdevums. 2. Pozicionālās skaņu pārmaiņas. 3. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas.