Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Patskaņu e,ē izruna 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
2. Vārda uzsvars 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
3. Līdzskaņa j mija 2. izziņas līmenis vidēja 6♦
4. Līdzskaņu balsīguma noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
5. Vārdu pārnešana jaunā rindā 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
6. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
7. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 1. izziņas līmenis zema 5♦
8. Vārda pamatnozīme un atvasinātā nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
9. Barbarismi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
10. Svešvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
11. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦