Uzdevumi

1. Patskaņu e,ē izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
2. Vārda uzsvars

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
3. Līdzskaņa j mija

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
4. Līdzskaņu balsīguma noteikšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
5. Vārdu pārnešana jaunā rindā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi

Grūtības pakāpe: zema

5♦
8. Vārda pamatnozīme un atvasinātā nozīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
9. Barbarismi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
10. Svešvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
11. Sinonīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli