Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārda gramatiskā nozīme

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Morfoloģijas pamatjēdzieni 1. izziņas līmenis zema 5♦
2. Vārdšķiru noteikšana 1. izziņas līmenis zema 2♦
3. Vārddarināšana un vārda sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
4. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
5. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija 2. izziņas līmenis augsta 2♦
6. Lietvārda leksiskā un gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 9♦
7. Darbības vārda izteiksmes un laiki 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Darbības vārda izteiksmes un laiki 2. izziņas līmenis vidēja 4♦
9. Darbības vārda gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 8♦
10. Vārdšķiru gramatiskās kategorijas 2. izziņas līmenis vidēja 1♦