Teorija

Uzdevumi

1. Morfoloģijas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

5♦
2. Vārdšķiru noteikšana

Grūtības pakāpe: zema

2♦
3. Vārddarināšana un vārda sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
4. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Vārdšķiru gramatiskā homonīmija

Grūtības pakāpe: augsta

2♦
6. Lietvārda leksiskā un gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦
7. Darbības vārda izteiksmes un laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Darbības vārda izteiksmes un laiki

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦
9. Darbības vārda gramatiskā nozīme. Interpunkcija teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
10. Vārdšķiru gramatiskās kategorijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦

Metodiskie materiāli