Teorija

Vārda nozīme - skaņu kompleksā atspoguļotā jēdzieniskā nozīme.
 
Vārdnīcās vārdi tiek doti pamatformā.
Deklinējamiem vārdiem tā ir vienskaitļa nominatīva forma.
 
Lietvārds
juutas.png
 
Īpašības vārds
juutigs.png
 
Konjugējamiem vārdiem tā ir nenoteiksmes forma.
Darbības vārds
just.png
 
Pamatformā vārda nozīme tiek nosaukta, taču pilnībā tā atklājas kontekstā.
Pēc piemītošā nozīmju daudzuma vārdi ir:
nozimju_daudzums_shema.png
 
Viennozīmīgo vārdu nozīme tiek uztverta ārpus konteksta, daudznozīmīgiem noteikti nepieciešams konteksts.
 
Daudznozīmīgu vārdu nozīmes tiek dalītas pamatnozīmē un atvasinātās nozīmēs.
 
 
www.tezaurs.lv
http://inx.lv/Qpc
Latviešu valoda 10. klasei. Urbanoviča I., Šūpola R., Vanaga A. R.: Zvaigzne ABC, 92. - 94. lpp.