Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fonētika
2. Ortoepija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fonētikas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis zema 1♦
2. Vārda skaniskais sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
3. Vārda fonētiskā analīze 2. izziņas līmenis vidēja 10♦
4. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
5. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
6. Pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 6♦
7. Šaurā un platā e/ē izruna 2. izziņas līmenis vidēja 2♦
8. Šaurā un platā e/ē izruna 2. izziņas līmenis vidēja 3♦
9. Burts o vārdā 1. izziņas līmenis zema 4♦
10. Divskaņu veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1♦
11. Garā zilbe vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1♦
12. Uzsvars vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3♦

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fonētika. Ortoepija. 00:30:00 vidēja 25♦