Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Fonētika
2. Ortoepija

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fonētikas pamatjēdzieni 2. izziņas līmenis zema 1p.
2. Vārda skaniskais sastāvs 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
3. Vārda fonētiskā analīze 2. izziņas līmenis vidēja 10p.
4. Pozicionālās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
5. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
6. Pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas 2. izziņas līmenis vidēja 6p.
7. Šaurā un platā e/ē izruna 2. izziņas līmenis vidēja 2p.
8. Šaurā un platā e/ē izruna 2. izziņas līmenis vidēja 3p.
9. Burts o vārdā 1. izziņas līmenis zema 4p.
10. Divskaņu veidošanās 1. izziņas līmenis vidēja 1p.
11. Garā zilbe vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 1p.
12. Uzsvars vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3p.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Fonētika. Ortoepija. 00:30:00 vidēja 25p.