Teorija

Uzdevumi

1. Fonētikas pamatjēdzieni

Grūtības pakāpe: zema

1♦
2. Vārda skaniskais sastāvs

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Vārda fonētiskā analīze

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
4. Pozicionālās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
5. Vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
6. Pozicionālās un vēsturiskās skaņu pārmaiņas

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦
7. Šaurā un platā e/ē izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Šaurā un platā e/ē izruna

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Burts o vārdā

Grūtības pakāpe: zema

4♦
10. Divskaņu veidošanās

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
11. Garā zilbe vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
12. Uzsvars vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦

Metodiskie materiāli