1. Vārda leksiskais aspekts

  2. Vārda fonētiskais aspekts

  3. Vārda morfoloģiskais aspekts