Uzdevums:

2♦
Izlasi teikumus!
 
 ATā kā koku zari zarojās arvien platāki, tad, atvieglojot bitēm skrējienu uz stropiem, vectēvs izcirta zaros ejas.
 BPārkāpjot klona slieksni, nācēju uzreiz apņēma vēsums, kas nāca no grīdas un biezajiem mūriem.
 CNeskaitāmi strautiņi, izrāvuši dziļas gravas, devās uz Lielupi kuras otras puses stāvais krasts tagad līdzinājās ūdens slūžām.
 DVērsis sarkanām acīm, nejēdzīgi maurodams izrāvās no rokām un, ragus noliecis, nikni devās planku trepēm virsū, sagāzdams tās vienā acumirklī.
 
Novērtē pieturzīmju lietojumu teikumos un izvēlies apgalvojumam atbilstošā teikuma burtu!
Teikumā  nav pareizi saliktas pieturzīmes, kas atdala divdabja teicienu no pārējās teikuma daļas.
 
Teikumā  ir citas pieturzīmju kļūdas.
 
Pārraksti kļūdainos teikumus pareizi un salīdzini ar risinājuma soļos minēto!
Atsauce:
/Pēc E. Virzas „Straumēni”/

Lai risinātu uzdevumus, lūdzu reģistrējies!

Ātra reģistrācija: