Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

15♦
1. Auseklis - biogrāfija 3♦
2. Auseklis - Beveriņas dziedonis 5♦
3. Auseklis - daiļrade un publicistika 3♦
4. Auseklis - biogrāfija un daiļrade 2♦
5. Auseklis - Gaismas pils 2♦