Grūtības pakāpe:
13:00:00

Visi uzdevumi:

8♦
1. Autoritārās un totalitārās varas vispārīgs raksturojums 1♦
2. Fašistiskā vara 2♦
3. Īpašā rase, tās nozīme ideoloģijas radīšanā 1♦
4. Padomju monumentālais klasicisms 1♦
5. Padomju kino simbols 1♦
6. Vācu arhitekta Alberta Špēra arhitektūras iedvesmas avoti 2♦