13.
martā
EKSĀMENS ANGĻU VALODĀ 12. KLASEI
Trenējies ŠEIT!
Grūtības pakāpe:
13:00:00

Visi uzdevumi:

8p.
1. Autoritārās un totalitārās varas vispārīgs raksturojums 1p.
2. Fašistiskā vara 2p.
3. Īpašā rase, tās nozīme ideoloģijas radīšanā 1p.
4. Padomju monumentālais klasicisms 1p.
5. Padomju kino simbols 1p.
6. Vācu arhitekta Alberta Špēra arhitektūras iedvesmas avoti 2p.