Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vara Varas veidi
2. Vara un kultūra Kultūras un varas mijiedarbība
3. Despotiskās varas sabiedrība Despotiskās varas sabiedrības raksturojums
4. Autoritārā un totalitārā vara Autoritārās un totalitārās varas raksturīgās iezīmes
5. Kultūra autoritārās un totalitārās varas sabiedrībā Kultūras loma autoritārās un totalitārās varas sabiedrībā
6. Harizmātiskas varas sabiedrība Harizmātiskas varas sabiedrības raksturojums
7. Demokrātiskas varas sabiedrība Demokrātiskas varas sabiedrības raksturojums
8. Līderis, elks, kultūrvaronis varas procesos Līderis, elks un kultūrvaronis varas procesos

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varas nesējs 1. izziņas līmenis zema 3p. Varas nesējs sabiedrībā
2. Formālā, neformālā vara 1. izziņas līmenis zema 2p. Formālās, neformālās varas raksturīgās iezīmes
3. Sabiedrība un kultūra 1. izziņas līmenis zema 2p. Sabiedrības un kultūras attiecības, sengrieķu filozofa uzskati
4. Kultūrpolitika 1. izziņas līmenis zema 2p. Kultūrpolitikas veidi
5. Izmantojošā kultūrpolitika 1. izziņas līmenis zema 1p. Attēlu tests
6. Despotiskās varas raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2p. Valdnieka loma despotiskās varas sabiedrībā
7. Kultūra despotiskās varas sabiedrībā 1. izziņas līmenis zema 1p. Kultūras loma despotiskās varas sabiedrībā,šīs sabiedrības kultūras piemineklis,uzskati par valdnieku šādā sabiedrībā
8. Fašistiskā vara 1. izziņas līmenis zema 2p. Fašistiskās varas iezīmes
9. Īpašā rase, tās nozīme ideoloģijas radīšanā 1. izziņas līmenis zema 1p. Teorija par īpašo rasi, tās loma ideoloģijas izveidē
10. Padomju monumentālais klasicisms 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Attēlu tests - kurā no attēliem vērojamas padomju monumentālā klasicisma pazīmes
11. Padomju kino simbols 1. izziņas līmenis zema 1p. Populārākais Padomju kinorežisors, viņa slavenās kinofilmas
12. Vācu arhitekta Alberta Špēra arhitektūras iedvesmas avoti 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Attēlu tests - arhitektūras piemineklis, kas kalpoja par pamatu arhitekta Alberta Špēra projektam
13. Harizmātisks cilvēks 1. izziņas līmenis zema 1p. Pētījumu veicējs par cilvēku uzskatiem par ideālo cilvēku, pētījumu rezultāti
14. Harizmātiskās varas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Harizmātiskās varas raksturīgs iezīmes
15. Demokrātijas pirmsākumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Demokrātijas pirmsākumi
16. Teātra un karikatūras saistība ar politiku 1. izziņas līmenis zema 2p. Teātra un karikatūras iespējas paust attieksmi pret valsts politiku dažādās kultūrās
17. Līdera vadības stils 1. izziņas līmenis zema 1p. Līdera vadības stila raksturīgās iezīmes
18. Franku viduslaiku kultūrvaronis 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Franku viduslaiku kultūrvaronis
19. Elviss Preslijs 1. izziņas līmenis zema 1p. 20.gadsimta elks un kultūrvaronis Elviss Preslijs

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Varas raksturojums 00:00:00 vidēja 7p. Zems grūtības līmeis, izpildes laiks - 5 min
2. Vara un kultūra 00:00:00 vidēja 4p. Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 5 min
3. Despotiskās varas sabiedrības raksturojums 06:00:00 vidēja 4p. Despotiskās varas sabiedrības raksturīgās iezīmes
4. Autoritārās un totalitārās varas sabiedrība 13:00:00 vidēja 8p. Autoritārās un totalitārās varas raksturojums, kultūra šo varu sabiedrībā
5. Harizmātiskā vara 06:00:00 vidēja 5p. Harizmātiskās varas sabiedrības raksturīgās iezīmes, spilgtākie pārstāvji
6. Demokrātiskas varas sabiedrība 05:00:00 zema 4p. Demokrātiskas varas sabiedrības raksturīgās iezīmes

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Despotiskās varas sabiedrība; autoritārās un totalitārās varas sabiedrība 23:00:00 vidēja 16p. Teorija: 1. Despotiskās varas sabiedrība, 2. Autoritārā un totalitārā vara, 3. Kultūra autoritārās un totalitārās varas sabiedrībā. Uzdevumi: 1. Despotiskās varas raksturīgās iezīmes; 2. Galvassega, kura spēj pasargāt no ļaunās acs Ķīnas imperatoru; 3.Kultūra despotiskās varas sabiedrībā; 4.Despotiskās varas kultūras piemineklis Ķīnā; 5.Autoritārās un totalitārās varas vispārīgs raksturojums; 6.Fašistiskā vara; 7.Īpašā rase, tās nozīme ideoloģijas radīšanā; 8.Padomju kino simbols; 9.Padomju monumentālais klasicisms; 10.Vācu kultūras sasniegumi; 11.Alberta Špēra projektu iedvesmas avots.
2. Harizmātiskas un demokrātiskas varas sabiedrība 23:00:00 vidēja 11p. Teorija: 1. Harizmātiskas varas sabiedrība; 2. Demokrātiskas varas sabiedrība. Uzdevumi: 1.Vārda "harizma" nozīme, izcelšanās; 2. Pētījumu veicējs par cilvēku izskatiem par ideālo cilvēku, pētījumu rezultāti; 3. Harizmātiskās varas raksturīgās iezīmes, harizmātiskās varas pārstāvis; 4. Demokrātijas pirmsākumi; 5. Balsošanas tiesības dažādās kultūrās; 6. Valsts atbalsts kultūrai demokrātiskas varas sabiedrībā, mākslinieks - politiskās attieksmes paudējs; 7. Teātra un karikatūras iespējas paust attieksmi pret valsts politiku dažādās kultūrās