Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Subkultūra Prot raksturot subkultūru, tās atšķirību no kontrkultūras.
2. Hiphopa kultūra Prot raksturot hiphopa kultūru, tās pamatelementus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sociologu atziņas par subkultūru, sešas subkultūras pazīmes 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot nosaukt atziņas par pilsētas ciltīm autorus, māk raksturot sešas subkultūras pazīmes, minēt šo pazīmju noteicēju
2. Hiphopa raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot raksturot hiphopa izcelsmes apstākļus, hiphopa raksturīgās iezīmes.
3. Hiphopa kultūras mūzika 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prot raksturot hiphopa mūzika, māk noteikt repa un bītboksa pazīmes.
4. Hiphopa kultūras raksturīgie elementi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Prot attēlos saskatīt hiphopa kultūras raksturīgos elementus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Subkultūra, hiphops 00:00:00 vidēja 8♦ Izprot jēdzienu "subkultūra", tās raksturīgās pazīmes, prot raksturot vienu no subkultūrām - hiphopu.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Subkultūras raksturojums, hiphopa kultūras raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 10♦ Teorija:1.Subkultūra; 2.Hiphopa kultūra. Uzdevumi: 1.Subkultūras raksturojums; 2.Sociologu atziņas par subkultūru, sešas subkultūras pazīmes; 3.Hiphopa raksturīgās iezīmes; 4.Hiphopa kultūras mūzika; 5. Breiks, grafiti; 6.Hiphopa kultūras raksturīgie elementi.