Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Multikulturālisma raksturīgās iezīmes 2♦
2. "Kausējamais katls", tā raksturojums 2♦
3. Kulturālā relatīvisma raksturojums, šo uzskatu pamatlicējs 1♦
4. Etnocentrisma raksturojums, viens no pirmajiem šī termina lietotājiem 3♦