Grūtības pakāpe:
08:00:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Masu kultūras raksturojums 2♦
2. Masu kultūras pazīmes 1♦
3. 20.gs. sākuma mūzika un dejas 2♦
4. Kino 2♦