Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

8♦
1. Reklāmas pirmsākumi, reklāmas jomas uzplaukums 2♦
2. Reklāmas attīstības iezīmes dažādos laika posmos 2♦
3. Reklāmas iezīmes 19.-20.gadsimtā 2♦
4. Mākslas darba reprodukcija reklāmā 1♦
5. Mākslinieki-reklāmu autori 1♦