Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

7♦
1. Reklāmas veidi 2♦
2. Kultūras menedžera darba stils 2♦
3. Reklāmas ietekme uz kultūru 2♦
4. Reklāmas veidi attēlos 1♦