Teorija

Uzdevumi

1. Reklāmas pirmsākumi, reklāmas jomas uzplaukums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Reklāmas attīstības iezīmes dažādos laika posmos

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Reklāmas iezīmes 19.-20.gadsimtā

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
4. Mākslas darba reprodukcija reklāmā

Grūtības pakāpe: vidēja

1♦
5. Reklāmas veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
6. Kultūras menedžera darba stils

Grūtības pakāpe: zema

2♦
7. Reklāmas ietekme uz kultūru

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Reklāmas un mākslas mijiedarbība

Grūtības pakāpe: vidēja

8♦
2. Reklāmas iezīmes, tās ietekme uz kultūru

Grūtības pakāpe: vidēja

7♦

Metodiskie materiāli