Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums.

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kultūras indikatori. Izglītības nozīme kultūras procesu izpratnē. Prot skaidrot jēdzienu "kultūras indikators", izprot izglītības nozīmi kultūras procesu izpratnē.
2. Cilvēka attieksme pret kultūru. Gaumes un sabiedrības ietekme Izprot gaumes un sabiedrības nozīmi kultūras procesu uztverē.
3. Nauda kā kultūras indikators. Indivīda, firmas, valsts finanšu ieguldījumi. Prot raksturot naudu kā kultūras indikatoru, prot raksturot Latvijas kultūras kanonu.
4. Nauda kā kultūras indikators. Organizāciju finanšu ieguldījumi Prot raksturot organizāciju finanšu ieguldījumus kultūrā.
5. Svētki kā kultūras indikators. Etniskie svētki Izprot svētkus kā kultūras indikatoru, māk raksturot latviešu etniskos svētkus
6. Svētki kā kultūras indikators. Reliģiskie svētki Izprot reliģisko svētku nozīmi, prot raksturot kristiešu, musulmaņu un budistu reliģiskos svētkus.
7. Svētki kā kultūras indikators. Nacionālie un politiskie svētki Prot raksturot nacionālos un politiskos svētkus.
8. Svētki kā kultūras indikators. Neformālie svētki Izprot neformālo svētku būtību, spēj raksturot dažus no tiem.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izglītības loma kultūras parādību izpratnē, literārais izglītības līmenis 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot izglītības nozīmi kultūras parādību izpratnē, prot raksturot vienu no literārā izglītības līmeņa pazīmēm - rakstīto zināšanu krājumu izveidi, spēj nosaukt pasaules vēsturē pirmo bibliotēku un literāro sacerējumu.
2. Kultūras kompetenci raksturojošais izglītības līmenis 1. izziņas līmenis zema 1p. Izprot izglītības līmeņa saistību ar kultūras kompetenci.
3. Gaume, tās veidi 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot gaumes veidošanos, nosaukt tradicionālās gaumes pazīmes.
4. Gaumju veidi, sabiedrības ietekme kultūras procesu izvēlē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot noteikt gaumju veidus, izprot sabiedrības ietekmi uz cilvēka kultūras procesu izvēli.
5. Indivīda un valsts finanšu ieguldījums kultūrā 1. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturot indivīda un valsts naudas ieguldījumus kultūrā, izprot principu, kā tiek noteiktas kultūras vērtības, kuras finansē valsts.
6. Latvijas kultūras kanons. Vizuālā māksla 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atpazīt attēlos latviešu gleznotāju darbus, kuri iekļauti Latvijas kultūras kanonā.
7. Senākās organizācijas - ģildes. 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot senāko organizāciju - ģilžu - darbību.
8. Brālības, studentu korporācijas 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturo brālības, studentu korporācijas, māk nosaukt to veidošanās laika periodus.
9. Brāļu draudžu kustība Latvijā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturot brāļu draudžu kustību Latvijā, izprot tās nozīmi latviešu kultūras attīstībā.
10. Etniskie svētki. Ziemassvētki 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturot Ziemassvētkus, to nozīmi, šo svētku tradīcijas un to nozīmi.
11. Etniskie svētki. Meteņi, Ūsiņa diena 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Meteņus un Ūsiņa dienu.
12. Etniskie svētki. Dažu svētku raksturīgās iezīmes 3. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot savstarpēji sasaistīt un analizēt dažu doto etnisko svētku iezīmes
13. Etniskie svētki. Lieldienas 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot Lieldienu nozīmi, māk raksturot šo svētku tradīcijas un to nozīmi.
14. Reliģisko svētku raksturojums, Vasarsvētki 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot reliģisko svētku nozīmi, prot raksturot vienu no kristiešu svētkiem - Vasarsvētkus.
15. Reliģiskie svētki. Ziemassvētki 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot kristiešu svētkus - Ziemassvētkus, to nozīmi, Adventi, Adventes vainagu, tā elementu simbolisko nozīmi.
16. Reliģiskie svētki. Lieldienas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot Lieldienas, Kluso nedēļu.
17. Reliģiskie svētki. Ramadāns 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot musulmaņu reliģiskos svētkus - Ramadānu.
18. Nacionālie svētki. Nācijas diena 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Nācijas dienu svinību datumu izvēles nosacījumus dažādās Eiropas valstīs.
19. Nacionālie svētki Īrijā 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot īru nacionālos svētkus, to nozīmi.
20. Politiskie svētki. Darba svētki 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Darba svētkus, to izveidi, nozīmi.
21. Politiskie svētki. Starptautiskā sieviešu solidaritātes diena 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Starptautiskās sieviešu dienas izveides cēloņus, spēj raksturot šo svētku pamatdomu.
22. Neformālie svētki. Apskāvienu diena 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot vienu no neformālajiem svētkiem - Apskāvienu dienu.
23. Neformālie svētki. Diena "Ģērbies sarkanā", Zemes diena 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot dienu "Ģērbies sarkanā" un Zemes dienu.
24. Neformālie svētki. Darvina diena, skaitļa Pī diena 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Darvina un skaitļa Pī dienu izveides nosacījumus, spēj nosaukt šo dienu datumus.
25. Neformālie svētki. Joku diena, Starptautiskā pirātu runas diena, Muļķīgo jautājumu diena 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Joku dienu, Starptautisko pirātu runas dienu, Muļķīgo jautājumu dienu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kultūras indikators - cilvēka attieksme pret kultūru 00:00:00 vidēja 8p. Izprot izglītības nozīmi kultūras parādību izpratnē, prot raksturot vienu no literārā izglītības līmeņa pazīmēm - rakstīto zināšanu krājumu izveidi, spēj nosaukt pasaules vēsturē pirmo bibliotēku un literāro sacerējumu; izprot izglītības līmeņa saistību ar kultūras kompetenci; prot raksturot gaumes veidošanos, nosaukt tradicionālās gaumes pazīmes; prot analizēt attēlus, atpazīt tajos noteiktas gaumes iezīmes; prot noteikt gaumju veidus, izprot sabiedrības ietekmi uz cilvēka kultūras procesu izvēli.
2. Kultūras indikators - nauda. Indivīda, firmu un valsts finanšu iegudījumi 00:00:00 vidēja 4p. Prot raksturot indivīda un valsts naudas ieguldījumus kultūrā, izprot principu, kā tiek noteiktas kultūras vērtības, kuras finansē valsts; izprot firmu darbību kultūras jomā; prot atpazīt attēlos latviešu gleznotāju darbus, kuri iekļauti Latvijas kultūras kanonā.
3. Organizācijas, to nozīme kultūras attīstībā 00:00:00 vidēja 7p. Izprot senāko organizāciju - ģilžu - darbību; prot raksturo brālības, studentu korporācijas, māk nosaukt to veidošanās laika periodus; prot raksturot Rīgas Latviešu biedrību, tās darbību; prot raksturot brāļu draudžu kustību Latvijā, izprot tās nozīmi latviešu kultūras attīstībā.
4. Kultūras indikators - svētki. Latviešu etniskie svētki 00:00:00 vidēja 11p. Prot raksturot Ziemassvētkus, to nozīmi, šo svētku tradīcijas un to nozīmi; prot raksturot Meteņus un Ūsiņa dienu; izprot Lieldienu nozīmi, māk raksturot šo svētku tradīcijas un to nozīmi; prot raksturot Jāņus, šo svētku tradīciju nozīmi; prot savstarpēji sasaistīt un analizēt dažu doto etnisko svētku iezīmes.
5. Kultūras indikators - svētki. Reliģiskie svētki. 00:00:00 vidēja 11p. Izprot reliģisko svētku nozīmi, prot raksturot vienu no kristiešu svētkiem - Vasarsvētkus; prot raksturot kristiešu svētkus - Ziemassvētkus, to nozīmi, Adventi, Adventes vainagu, tā elementu simbolisko nozīmi; prot raksturot Lieldienas, Kluso nedēļu; prot raksturot budistu svētkus; prot raksturot musulmaņu reliģiskos svētkus - Ramadānu.
6. Kultūras indikators - svētki. Nacionālie svētki 00:00:00 vidēja 7p. Prot raksturot Nācijas dienu svinību datumu izvēles nosacījumus dažādās Eiropas valstīs; prot raksturot Nācijas dienu Spānijā; prot raksturot īru nacionālos svētkus, to nozīmi; prot raksturot atceres dienas, kuras atzīmē Latvijā.
7. Kultūras indikators - svētki. Neformālie svētki. 00:00:00 vidēja 9p. Spēj raksturot neformālos svētkus, to nozīmi; prot raksturot neformālos svētkus - Apskāvienu dienu, dienu "Ģērbies sarkanā", Zemes dienu, Darvina un skaitļa Pī dienu izveides nosacījumus, spēj nosaukt šo dienu datumus, prot raksturot Joku dienu, Starptautisko pirātu runas dienu, Muļķīgo jautājumu dienu.