Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kontrkultūra Prot raksturot kontrkultūru, māk paskaidrot tās rašanās cēloņus
2. Jaunatnes kultūra 20. gadsimta 50. gados. Bītņiki Prot raksturot "Nomocītās paaudzes" nozīmi kontrkultūru izveidē, māk raksturot bītņiku kustības principus, prot raksturot to vizuālo tēlu, izprot rokenrola izveidi kā protestu pret vispārpieņemtajām normām.
3. Jaunatnes kultūra 20. gadsimta 60. gados. Rokeri, hipiji Prot raksturot 20. gadsimta 60. gadu jauniešu kustības - rokerus, hipijus.
4. Jaunatnes kultūra 20. gadsimta 70. gados. Panki Prot raksturot vienu no kontrkultūrām, kas izveidojusies 20. gadsimta 70. gados - pankus, panku mūziku.
5. Jaunatnes kultūra 20. gadsimta 80. gados. Goti Prot raksturot 20. gadsimta 80. gadu kontrkultūru - gotus, viņu intereses, mūziku, ģērbšanās stilu.
6. Jaunatnes kultūra 20. gadsimta beigās - 21. gadsimta sākumā. Emo Prot raksturot jauniešu kultūru emo

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kontrkultūras iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot raksturot kontrkultūru, izprot tās rašanās cēloņus, prot raksturot kontrkultūras rašanās pirmsākumus
2. Bītņiku raksturojums, grupas nosaukuma rašanās 2. izziņas līmenis zema 2♦ Prot raksturot bītņiku kustību, grupas nosaukuma rašanos
3. Bītņiku kustību raksturojošie elementi 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prot attēlos saskatīt bītņiku kustību raksturojošos elementus.
4. 20. gs. 50. gadu kontrkultūras mūzika 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prot raksturot 20. gs. 50. gadu kontrkultūras mūziku, nosaukt populārāko tā laika dziedātāju, kas kļuva par jauniešu elku
5. Rokeru vispārīgs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot raksturot rokeru kustības pirmsākumus, sniegt rokeru vispārīgo raksturojumu
6. Hipiju raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot nosaukt hipiju kustības dzimteni, raksturīgākās šīs kustības iezīmes, nozīmīgākos pasākumus un pasākuma autoru
7. Hipiju mūzika, hipiju kustību raksturojošie elementi 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prot raksturot psihodēlisko mūziku, māk izmantot iegūto informāciju par hipiju kustību, analizējot attēlus
8. Pankroka raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot raksturot pankroku, tā dzimtenei, rašanās laika posmu.
9. Panku kustību raksturojošie elementi 1. izziņas līmenis zema 1♦ Prot attēlos noteikt panku kultūru raksturojošos elementus.
10. Gotu kustības vispārējs raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot noteikt gotu kultūras dzimteni, kultūras izveidi ietekmējošo faktoru, raksturīgās iezīmes
11. Gotiskā lolita 2. izziņas līmenis vidēja 1♦ Prot analizēt attēlus un pēc pazīmēm noteikt gotiskās lolitas stilu
12. Gotu kultūras simboli 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Prot analizēt attēlus, nosakot simbolus, kasi raksturo gotu kultūru.
13. Emo mūzikas stila un emo kultūras raksturīgās iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2♦ Prot raksturot emo mūzikas stilu, emo kultūras pamatiezīmes
14. Emo kultūras vispārējs raksturojums 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Prot apkopot informāciju, atrisinot loģikas ķēdīti un nosakot lieko tās posmu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Kontrkultūras raksturojums, 20. gs. 50. gadu jauniešu kustība 00:00:00 vidēja 7♦ Prot nosaukt sociologu, kurš pirmais lietoja terminu "kontrkultūra", šī termina izmantošana pirmsākumos; māk raksturot kontrkultūru, izprot tās rašanās cēloņus, prot raksturot kontrkultūras rašanās pirmsākumus, prot raksturot 20.gs. 50.gadu kontrkultūras mūziku, nosaukt populārāko tā laika dziedātāju, kas kļuva par jauniešu elku, prot raksturot bītņiku kustību, grupas nosaukuma rašanos.
2. Jaunatnes kultūras 20. gs. 60. gados raksturojums 00:00:00 vidēja 7♦ Prot raksturot rokeru un hipiju kustību, saskatīt hipiju kustības elementus attēlos
3. Panku kultūras raksturojums 00:00:00 vidēja 4♦ Prot raksturot panku kustību, viņu uzskatus, māk atpazīt pankus pēc vizuālā tēla
4. Gotu kultūras raksturojums 00:00:00 vidēja 6♦ Prot raksturot jauniešu kultūru 20. gadsimta 80. gados, tā izveides pamatus, gotisko roku, gotu kustības pamatiezīmes, modi.
5. Emo kultūras raksturojums 00:00:00 vidēja 7♦ Prot raksturot emo mūzikas stilu, emo kultūras pamatiezīmes, prot analizēt attēlus un saskatīt tajos emo kultūras pazīmes, prot apkopot informāciju, atrisinot loģikas ķēdīti un nosakot lieko tās posmu.