Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Etnoss Etnosa raksturojums, etnosa izveide
2. Nācija Nācijas raksturojums, nāciju veidošanās, nacionālā kultūra
3. Etniskā un nacionālā identitāte Etniskās un nacionālās identitātes raksturojums, etnosa un nācijas ikonas
4. Nācijas ikonas Latvijā Nācijas ikonas Latvijā - karogs, himna, ģerbonis, nacionālais putns, galvaspilsēta

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnosa raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Etnosa raksturojums, lielākais etnoss pasaulē
2. Etnosu rašanās teorijas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Etnosu rašanās teoriju raksturojums
3. Nācijas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Nācija, politiskā un etniskā nācija
4. Kultūras darbinieku nozīme nāciju izveidē 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Kultūras darbinieki, kuriem bija liela loma nāciju veidošanās procesā
5. Etniskā un nacionālā identitāte 1. izziņas līmenis zema 1♦ Etniskās un nacionālās identitātes raksturīgās iezīmes
6. Tradicionālās etnosa un nācijas ikonas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Loģikas ķēdīte - etnosa, nācijas ikonas
7. Latvijas nacionālais putns 1. izziņas līmenis zema 2♦ Attēlu tests
8. Latvijas nācijas ikonas 1. izziņas līmenis zema 2♦ Latvijas Republikas himna, karogs

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnoss 00:00:00 vidēja 5♦ Etnoss, tā raksturojums, etnosu rašanās teorijas
2. Nācija, kultūras darbinieku loma nāciju izveidē 00:00:00 vidēja 5♦ Nācijas raksturojums, studentu nācijas, kultūras darbinieku loma nāciju izveidē
3. Etniskā identitāte, etnosa un nācijas ikonas 00:00:00 vidēja 5♦ Etniskās identitātes raksturojums, etnosa un nācijas ikonas
4. Nācijas ikonas Latvijā 00:00:00 vidēja 6♦ Latvijas nācijas ikonas - galvaspilsēta, himna, karogs, nacionālais putns

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnoss, nācija 00:00:00 vidēja 11♦ Teorija:1. Etnosa raksturojums, etnosa izveide, 2. Nācijas raksturojums, nāciju veidošanās, nacionālā kultūra. Uzdevumi: 1. Etnosa raksturojums, lielākais etnoss pasaulē; 2.Etnosu rašanās, to izveides laika posms; 3.Etnosu rašanās teoriju raksturojums; 4.Nācija, politiskā un etniskā nācija; 5.Studentu nāciju raksturojums, pirmās studentu nācijas izveides laiks; 6.Kultūras darbinieki, kuriem bija liela loma nāciju veidošanās procesā; 7.Nāciju veidošanās laiks, latviešu nācijas izveide, nacionālā kutūra
2. Etniskā un nacionālā identitāte, nācijas ikonas Latvijā 00:00:00 vidēja 13♦ Teorija:1. Etniskā un nacionālā identitāte; 2. Nācijas ikonas Latvijā. Uzdevumi: 1. Etniskās un nacionālās identitātes raksturīgās iezīmes; 2. Loģikas ķēdīte - etnosa, nācijas ikonas; 3. Himnu izveides laikaposms, Eiropas valstu himnas; 4. Latvijas Republikas himna, karogs; 5. Latvijas nacionālais putns - attēlu tests; 6. Rīgas dibināšana, Rīgas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā; 7. Latvijas valsts ģerbonis, to simboli, simbolu nozīme.