Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Etnoss Etnosa raksturojums, etnosa izveide
2. Nācija Nācijas raksturojums, nāciju veidošanās, nacionālā kultūra
3. Etniskā un nacionālā identitāte Etniskās un nacionālās identitātes raksturojums, etnosa un nācijas ikonas
4. Nācijas ikonas Latvijā Nācijas ikonas Latvijā - karogs, himna, ģerbonis, nacionālais putns, galvaspilsēta

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnosa raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Etnosa raksturojums, lielākais etnoss pasaulē
2. Etnosu rašanās teorijas 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Etnosu rašanās teoriju raksturojums
3. Nācijas raksturojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Nācija, politiskā un etniskā nācija
4. Kultūras darbinieku nozīme nāciju izveidē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Kultūras darbinieki, kuriem bija liela loma nāciju veidošanās procesā
5. Etniskā un nacionālā identitāte 1. izziņas līmenis zema 1p. Etniskās un nacionālās identitātes raksturīgās iezīmes
6. Tradicionālās etnosa un nācijas ikonas 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Loģikas ķēdīte - etnosa, nācijas ikonas
7. Latvijas nacionālais putns 1. izziņas līmenis zema 2p. Attēlu tests
8. Latvijas nācijas ikonas 1. izziņas līmenis zema 2p. Latvijas Republikas himna, karogs

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnoss 00:00:00 vidēja 5p. Etnoss, tā raksturojums, etnosu rašanās teorijas
2. Nācija, kultūras darbinieku loma nāciju izveidē 00:00:00 vidēja 5p. Nācijas raksturojums, studentu nācijas, kultūras darbinieku loma nāciju izveidē
3. Etniskā identitāte, etnosa un nācijas ikonas 00:00:00 vidēja 5p. Etniskās identitātes raksturojums, etnosa un nācijas ikonas
4. Nācijas ikonas Latvijā 00:00:00 vidēja 6p. Latvijas nācijas ikonas - galvaspilsēta, himna, karogs, nacionālais putns

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Etnoss, nācija 00:00:00 vidēja 11p. Teorija:1. Etnosa raksturojums, etnosa izveide, 2. Nācijas raksturojums, nāciju veidošanās, nacionālā kultūra. Uzdevumi: 1. Etnosa raksturojums, lielākais etnoss pasaulē; 2.Etnosu rašanās, to izveides laika posms; 3.Etnosu rašanās teoriju raksturojums; 4.Nācija, politiskā un etniskā nācija; 5.Studentu nāciju raksturojums, pirmās studentu nācijas izveides laiks; 6.Kultūras darbinieki, kuriem bija liela loma nāciju veidošanās procesā; 7.Nāciju veidošanās laiks, latviešu nācijas izveide, nacionālā kutūra
2. Etniskā un nacionālā identitāte, nācijas ikonas Latvijā 00:00:00 vidēja 13p. Teorija:1. Etniskā un nacionālā identitāte; 2. Nācijas ikonas Latvijā. Uzdevumi: 1. Etniskās un nacionālās identitātes raksturīgās iezīmes; 2. Loģikas ķēdīte - etnosa, nācijas ikonas; 3. Himnu izveides laikaposms, Eiropas valstu himnas; 4. Latvijas Republikas himna, karogs; 5. Latvijas nacionālais putns - attēlu tests; 6. Rīgas dibināšana, Rīgas UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā; 7. Latvijas valsts ģerbonis, to simboli, simbolu nozīme.