Teorija

Uzdevumi

1. Etnosa raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Etnosu rašanās teorijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Nācijas raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Kultūras darbinieku nozīme nāciju izveidē

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Etniskā un nacionālā identitāte

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Tradicionālās etnosa un nācijas ikonas

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Latvijas nacionālais putns

Grūtības pakāpe: zema

2♦
8. Latvijas nācijas ikonas

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Etnoss

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
2. Nācija, kultūras darbinieku loma nāciju izveidē

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Etniskā identitāte, etnosa un nācijas ikonas

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
4. Nācijas ikonas Latvijā

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli