Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Kopējas Eiropas identitātes veidošanās veicinošie faktori Prot raksturot Eiropas valstis vienojošos faktorus.
2. Kopējas Eiropas identitātes veidošanās kavējošie faktori Prot raksturot Eiropas kopējās identitātes veidošanās kavējošos faktorus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas valstu kopīgais kultūras mantojums 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturo Eiropas valstu kopīgo kultūras mantojumu, māk atpazīt kristietības, viena no kultūras mantojuma elementiem, simbolus.
2. Eiro - Eiropas Savienības valstu kopīgā valūta 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot eiro - Eiropas Savienības valstu kopīgo valūtu.
3. Atšķirīgie Eiropas valstu sabiedrības modeļi, demogrāfija 1. izziņas līmenis zema 2p. Izprot Eiropas valstu dažādos sabiedrības modeļu, demogrāfiskās situācijas kavējošo ietekmi uz vienotas Eiropas identitātes izveidi.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Eiropas identitātes veidošanas veicinošie faktori 00:00:00 vidēja 5p. Prot raksturo Eiropas valstu kopīgo kultūras mantojumu, māk atpazīt kristietības, viena no kultūras mantojuma elementiem, simbolus; izprot faktu, ka demokrātijas principi var būt Eiropas identitātes elements, māk nosaukt demokrātijas dzimteni, demokrātijas jēdziena ieviesēju; prot raksturot eiro - Eiropas Savienības valstu kopīgo valūtu.