Grūtības pakāpe:
06:00:00

Visi uzdevumi:

6♦
1. Sengrieķu teātra iekārtojums 2♦
2. Sengrieķu teātra iezīmes 1♦
3. Sengrieķu teātri veidojošās daļas 1♦
4. Sengrieķu teātra celtne 2♦