Grūtības pakāpe:
08:00:00

Visi uzdevumi:

7♦
1. Lielie Dionīsiji 2♦
2. Lielo Dionīsiju dramaturgu sacīkstes 2♦
3. Lugu iestudēšana 2♦
4. Sengrieķu teātra iezīmes 1♦