Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sengrieķu teātra pirmsākumi Sengrieķu teātra pirmsākumi - dievu kulti
2. Sengrieķu teātra izrādes Sengrieķu teātra izrāžu raksturojums
3. Sengrieķu teātra iekārtojums Sengrieķu teātra iekārtojums, būvi veidojošie elementi
4. Sengrieķu dramaturģija 5.gs.p.m.ē. Sengrieķu dramaturģijas 5.gs. p.m.ē. raksturīgās iezīmes
5. Teātris Itālijā 16.-17.gs. 16.-17.gs.teātris Itālijā. Delartiskā komēdija
6. Teātris Spānijā 16.-17.gs. Teātra raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu teātra pirmsākumi 1. izziņas līmenis zema 2♦ Dramaturģijas uzplaukums,žanri,teātra nozīme,dievu kulti
2. Eleisīnas mistērijas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Eleisīnas mistēriju raksturīgās iezīmes
3. Dionīss, Dionīsa kults 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Loģikas ķēdīte - atzīmē lieko elementu, kurš neattiecas uz Dionīsa kultu
4. Lielie Dionīsiji 1. izziņas līmenis zema 2♦ Lielo Dionīsiju norise
5. Lielo Dionīsiju dramaturgu sacīkstes 1. izziņas līmenis zema 2♦ Iestudējumi,to saturs
6. Lugu iestudēšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Aktieri, koris, iestudējumu finansiālais atbalsts
7. Sengrieķu teātra iekārtojums 1. izziņas līmenis zema 2♦ Sengrieķu teātra izbūves vieta, galvenā teātra daļa
8. Sengrieķu teātri veidojošās daļas 1. izziņas līmenis zema 1♦ Aktieru ģērbtuve, dekorāciju izvietošanas vieta, ejas aktieriem un skatītājiem, to simboliskā nozīme
9. Sengrieķu teātra celtne 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Attēlu tests
10. Sengrieķu dramaturga daiļrade 1. izziņas līmenis vidēja 1♦ Sengrieķu dramaturga daiļrades raksturojums
11. Sengrieķu dramaturģija 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturgu lugas
12. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturgi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturgu biogrāfijas un daiļrades raksturīgās iezīmes
13. Delartiskā komēdija 1. izziņas līmenis zema 2♦ Delartiskās komēdijas raksturīgās iezīmes
14. Masku grupas 2. izziņas līmenis vidēja 2♦ Ziemeļu vai dienvidu masku grupas
15. Ziemeļu jeb venēciešu maskas 2. izziņas līmenis vidēja 3♦ Attēlu tests - kura no venēciešu tipa maskām vērojama dotajā attēlā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu teātra pirmsākumi, Lielie Dionīsiji 06:00:00 vidēja 7♦ Sengrieķu dievu kulti, mistērijas, Lielo Dionīsiju norise, traģēdija, ditirambi
2. Lielie Dionīsiji, sengrieķu teātra izrādes 08:00:00 vidēja 7♦ Lielo Dionīsiju norise,sengrieķu teātra izrāžu raksturīgās iezīmes,dramaturgu sacīkstes
3. Sengrieķu teātra celtne 06:00:00 vidēja 6♦ Sengrieķu teātra celtni veidojošie elementi
4. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturģija 10:00:00 vidēja 9♦ 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturģijas raksturīgās iezīmes
5. Teātris Itālijā 16.-17.gadsimtā 10:00:00 vidēja 10♦ Delartiskā komēdija

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sengrieķu teātra izrādes, teātra celtne 20:00:00 vidēja 12♦ Teorija:1.Sengrieķu teātra izrāžu raksturojums, 2. Sengrieķu teātra celtne. Uzdevumi: 1.Lielie Dionīsiji, 2. Lielo Dionīsiju dramaturgu sacīkstes, 3. Lugu iestudēšana, 4. Sengrieķu teātra iekārtojums, 5.Sengrieķu teātri veidojošās daļas, 6. Dionīsa teātris, 7. Sengrieķu teātris-attēlu tests.
2. 5.gs.p.m.ē. sengrieķu dramaturģija 20:00:00 vidēja 10♦ Teorija: Sengrieķu dramaturģija. Uzdevumi: 1. Sengrieķu traģēdiju raksturojums, 2. Sengrieķu dramaturga daiļrade, 3. Sengrieķu dramaturgu biogrāfijas un daiļrades raksturojums, 4. Sengrieķu dramaturgu daiļrades raksturīgās iezīmes, 5. Sengrieķu dramaturgu darbi.
3. Teātris Itālijā, delartiskā komēdija 20:00:00 vidēja 11♦ Teorija: Teātris Itālijā 16.-17.gadsimtā. Uzdevumi: 1.Delartiskās komēdijas raksturojums, 2.Ziemeļu jeb venēciešu masku grupa, 3. Delartiskās komēdijas aktieru darba specifika, iestudējumu struktūra, 4. Ziemeļu un dienvidu masku grupas, 5.Dienvidu jeb neapolitāņu masku grupas maskas.