Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Reliģija, tās nozīme cilvēka dzīvē 1♦
2. Reliģiju veidu raksturīgās iezīmes 4♦
3. Reliģiju veidu pazīmes, panteisma ideju paudēji 2♦
4. Teocentrisms, kosmocentrisms 2♦