Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Jūdaisms. Garīdzniecības pārstāvji 4♦
2. Jūdaisms. Kohens 2♦
3. Jūdaisms. Pirmdzimtā izpirkšanas rituāls 1♦
4. Jūdaisms. Rabīns 2♦