Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Ābramiskās reliģijas 1♦
2. Jūdaisms. Vēsturiskie notikumi 2♦
3. Jūdaisms. Jeruzalemes templis 3♦