Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Romiešu mitoloģija. Mītu avoti, pasaules uzskats Prot raksturot romiešu mitoloģiju, mītu avotus, romiešu pasaules uzskatu.
2. Romiešu mitoloģija. Jāns, arhaiskā dievu triāde Prot raksturot vienu no romiešu dieviem - Jānu, kā arī romiešu arhaisko dievu triādi - Jupiteru, Marsu un Kvirīnu, citu kultūru ietekmi šo dievu izveidē.
3. Nozīmīgākie romiešu dievi Prot raksturot romiešu nozīmīgākos dievus, prot saskatīt sengrieķu mitoloģijas ietekmi.
4. Romiešu mitoloģija. Varonis Enejs Prot raksturot vienu no romiešu varoņiem - Eneju, viņa lomu Romas izveidē.
5. Romiešu mitoloģija. Varoņi Rems un Romuls Prot raksturot romiešu varoņus Remu un Romulu, zina Romas dibināšanas stāstu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu mītu avoti, mitoloģijas raksturojums, sargeņģeļi 1. izziņas līmenis zema 2p. Zina romiešu mītu avotus, prot raksturot romiešu mitoloģiju, izprot sargeņģeļu lomu romiešu dzīvē.
2. Romiešu pasaules uzskats 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot romiešu pasaules uzskatu, viņu veidotās attiecības ar dieviem.
3. Mirušo radinieku gari, mājas gari, dieviete - pavarda sargātāja 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot romiešu attieksmi pret mirušo ģimenes locekļu gariem, mājas gariem; spēj nosaukt dievieti - romiešu mājas pavarda sargātāju, šīs dievietes svētnīcas atrašanās vietu, cilvēkus, kuri veica rituālus šajā svētnīcā.
4. Jāns 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot vienu no romiešu dieviem - Jānu, zina šī dieva darbības sfēras, spēj aprakstīt Jāna vizuālo tēlu.
5. Viens no arhaiskās dievu triādes dieviem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot vienu no arhaiskās dievu triādes dieviem, salīdzināt tā funkcijas ar dievu, kuram bija līdzīgas funkcijas grieķu mitoloģijā.
6. Arhaiskās dievu triādes dievi 1. izziņas līmenis zema 1p. Prot raksturot divus dievus no arhaiskās dievu triādes, kuriem ir līdzīgas funkcijas.
7. Jūnona 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot vienu no romiešu dievietēm - Jūnonu, viņas darbības sfēras, spēj nosaukt šai dievietei veltītos svētkus.
8. Romiešu dievietes 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot romiešu dievietes, zina šo dieviešu darbības sfēras, dievietēm veltītos svētkus.
9. Romiešu dievi 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot dažus no romiešu dieviem, viņu darbības sfēras, tradīcijas, kas saistītas ar šiem dieviem.
10. Romiešu dievu simboli 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Zina romiešu dievu simbolus, prot tos noteikt, apskatot attēlus.
11. Eneja raksturojums, Trojas kara ietekme uz Eneja likteni 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Eneja izcelsmi, izprot Trojas kara ietekmi uz Eneja turpmākajām dzīves gaitām.
12. Enejs jaunas mājvietas meklējumos 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Prot raksturot Eneja ceļojumus jaunas mājvietas meklējumos.
13. Enejs dievu apsolītajā zemē 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot raksturot Eneja piedzīvojumus dievu apsolītajā zemē.
14. Romula un Rema ģimene, zēnu dzīves ceļa sākums 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Romula un Rema saistību ar Albalongas valdniekiem, spēj raksturot bērnu dzīves pirmās dienas.
15. Romuls un Rems, jaunās pilsētas dibināšana 1. izziņas līmenis zema 2p. Prot raksturot Romula un Rema izglābšanu, varas atdošanu savam vectēvam, jaunās pilsētas dibināšanu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu mitoloģijas raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 9p. Zina romiešu mītu avotus, prot raksturot romiešu mitoloģiju, izprot sargeņģeļu lomu romiešu dzīvē; prot raksturot romiešu pasaules uzskatu, viņu veidotās attiecības ar dieviem; prot rakturot dievu nozīmi cilvēka dzīvē, izprot dievu skaita saistību ar cilvēka dzīvi; prot raksturot romiešu attieksmi pret mirušo ģimenes locekļu gariem, mājas gariem; spēj nosaukt dievieti - romiešu mājas pavarda sargātāju, šīs dievietes svētnīcas atrašanās vietu, cilvēkus, kuri veica rituālus šajā svētnīcā.
2. Jāns un arhaiskās dievu triādes dievi 00:00:00 vidēja 10p. Prot raksturot vienu no romiešu dieviem - Jānu, zina šī dieva darbības sfēras, spēj aprakstīt Jāna vizuālo tēlu; prot raksturot vienu no arhaiskās dievu triādes dieviem, salīdzināt tā funkcijas ar dievu, kuram bija līdzīgas funkcijas grieķu mitoloģijā; prot raksturot divus dievus no arhaiskās dievu triādes, kuriem ir līdzīgas funkcijas; prot attēlos atpazīt romiešu dievus, to simbolus, svētos dzīvniekus, zina šo dievu darbības sfēras.
3. Romiešu dievi un dievietes 00:00:00 vidēja 18p. Prot raksturot romiešu dievietes, zina šo dieviešu darbības sfēras, dievietēm veltītos svētkus; prot raksturot romiešu dievus, viņu darbības sfēras, tradīcijas, kas saistītas ar šiem dieviem; spēj nosaukt dievus no sengrieķu mitoloģijas ar līdzīgām funkcijām, izprot sengrieķu mitoloģijas ietekmi uz romiešu mitoloģiju; zina romiešu dievu simbolus, prot tos noteikt, apskatot attēlus.
4. Romiešu varonis Enejs 00:00:00 vidēja 9p. Prot raksturot Eneja izcelsmi, izprot Trojas kara ietekmi uz Eneja turpmākajām dzīves gaitām; prot raksturot Eneja ceļojumus jaunas mājvietas meklējumos; prot raksturot Eneja viesošanos Mirušo valstībā, tur iegūto informāciju; prot raksturot Eneja piedzīvojumus dievu apsolītajā zemē.
5. Romiešu varoņi Romuls un Rems 00:00:00 vidēja 5p. Prot raksturot Romula un Rema saistību ar Albalongas valdniekiem, spēj raksturot bērnu dzīves pirmās dienas; prot raksturot Romula un Rema izglābšanu, varas atdošanu savam vectēvam, jaunās pilsētas dibināšanu; prot raksturot Romula dzīves noslēgumu, viņa sievas rīcību pēc vīra zaudēšanas.

Mājas darbu testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Romiešu mitoloģijas raksturojums 00:00:00 vidēja 53p. Teorija: 1.Romiešu mitoloģija. Mītu avoti, pasaules uzskats; 2.Romiešu mitoloģija. Jāns, arhaiskā dievu triāde; 3.Nozīmīgākie romiešu dievi; 4.Romiešu mitoloģija. Varonis Enejs; 5.Romiešu mitoloģija. Varoņi Rems un Romuls. Uzdevumi: 1. Romiešu mītu avoti, mitoloģijas raksturojums, sargeņģeļi; 2.Romiešu pasaules uzskats; 3.Mirušo radinieku gari, mājas gari, dieviete - pavarda sargātāja; 4.Dievu skaits, to nozīme cilvēka dzīvē; 5 Jāns; 6.Viens no arhaiskās dievu triādes dieviem; 7.Arhaiskās dievu triādes dievi; 8. Jūnona; 9.Romiešu dievietes; 10.Romiešu dievi; 11.Romiešu dievu simboli; 12. Romiešu dievi, to simboli, svētie dzīvnieki, darbības sfēras; 13.Romiešu dievu analogi sengrieķu mitoloģijā; 14.Eneja raksturojums, Trojas kara ietekme uz Eneja likteni; 15.Enejs jaunas mājvietas meklējumos; 16.Enejs Mirušo valstībā; 17.Enejs dievu apsolītajā zemē; 18.Romula un Rema ģimene, zēnu dzīves ceļa sākums; 19.Romuls un Rems, jaunās pilsētas dibināšana; 20.Jaunizveidotās Romas iedzīvotāji, viņ_