Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

18♦
1. Pirmā milža un pirmo dievu radīšana 1♦
2. Cilvēku pasaules un cilvēku radīšana 4♦
3. Ģermāņu uzskati par pasaules galu 2♦
4. Skandināvu izpratne par pasaules uzbūvi, laika ritējumu 3♦
5. Āsgarda, tās būvēšana 2♦
6. Āsgardas īpašā celtne, tās kareivīgās iemītnieces 4♦
7. Einheriji 2♦