Satura rādītājs:

Metodiskie materiāli

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Skolotājam Mācību materiāla raksturojums

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Sadzīve Senajā Ēģiptē Saimniekošanas veidi,sabiedrības kārtas,ikdienas dzīve
2. Reliģija Dievu skaits,to darbības sfēras,mīti par pasaules un cilvēka radīšanu,cilvēks,Mirušo tiesa,Aizkapa valstība
3. Rakstība, literatūra Senajā Ēģiptē Seno ēģiptiešu rakstu zīmes, literatūras paraugi
4. Izglītība un zinātne Izglītība,zinātne Senajā Ēģiptē
5. Māksla Senajā Ēģiptē Senās Ēģiptes mākslas raksturojums
6. Senās Ēģiptes arhitektūra Senās Ēģiptes arhitektūras raksturojums

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Seno ēģiptiešu samniekošanas iezīmes 1. izziņas līmenis zema 2♦ Nozīmīgākā upe Ēģiptē,ēģiptiešu samniekošanas veidi
2. Sabiedrības slāņu pārstāvji 1. izziņas līmenis zema 2♦ Pusbrīvie cilvēki,vergi,priesteri,rakstveži
3. Sadzīve 1. izziņas līmenis zema 2♦ Brīvā laika pavadīšana,sievietes tiesības,skaistumkopšana,balzamēšana
4. Seno ēģiptiešu mīts 1. izziņas līmenis zema 4♦ Dievi,svētki,simboli
5. Senās Ēģiptes dievi 2. izziņas līmenis vidēja 4♦ Attēlu tests
6. Cilvēks 2. izziņas līmenis vidēja 6♦ Seno ēģiptiešu uzskats par cilvēku
7. Dzīve pēc nāves 1. izziņas līmenis zema 3♦ Mirušo tiesa,dzīve pēc nāves
8. Rakstība 1. izziņas līmenis zema 2♦ Rakstības veidi senajā Ēģiptē,rakstības nozīme,materiāls,uz kura rakstīja
9. Literatūra 1. izziņas līmenis zema 2♦ Senās Ēģiptes literatūras raksturojums
10. Izglītība Senajā Ēģiptē 1. izziņas līmenis zema 2♦ Skolas, izglītības saturs, skolēni
11. Seno ēģiptiešu kalendārs 1. izziņas līmenis zema 2♦ Gada dalījums nedēļās, dienās
12. Medicīna Senajā Ēģiptē 1. izziņas līmenis zema 2♦ Ārstu aizbildne,ārstu ētika,ārstēšanas paņēmieni
13. Mākslas loma,mākslas darba radīšana 1. izziņas līmenis zema 2♦ Mākslas loma Senajā Ēģiptē, jaunrades nozīme Senās Ēģiptes mākslā
14. Senās Ēģiptes māksla 1. izziņas līmenis zema 1♦ Senās Ēģiptes mākslas pazīmes
15. Senās Ēģiptes tēlniecība 1. izziņas līmenis zema 1♦ Tēlniecības iezīmes Senajā Ēģiptē
16. Piramīdas 1. izziņas līmenis zema 2♦ Piramīdu nozīme, Gizas piramīdu komplekss
17. Pirmā piramīda Senajā Ēģiptē 1. izziņas līmenis zema 1♦ Attēlu tests
18. Senās Ēģiptes templis 1. izziņas līmenis zema 1♦ Attēlu tests

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Senās Ēģiptes raksturīgās iezīmes 00:00:00 vidēja 7♦ Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 7 min
2. Senās Ēģiptes reliģija 00:00:00 vidēja 19♦ Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 15min
3. Rakstība un literatūra Senajā Ēģiptē 00:00:00 vidēja 6♦ Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 6 min
4. Zinātne,izglītība Senajā Ēģiptē 00:00:00 vidēja 8♦ Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 9 min
5. Senās Ēgiptes māksla 00:00:00 vidēja 7♦ Zems grūtības līmenis, izpildes laiks - 8min
6. Senās Ēģiptes arhitektūra 00:00:00 vidēja 6♦ Vidējs grūtības līmenis, izpildes laiks - 8 min