Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

12♦
1. Divupes raksturojums 2♦
2. Divupes tautas, valdnieks 1♦
3. Rakstība Divupē 2♦
4. Literatūra Divupē 4♦
5. Divupes raksturojums, literatūra 3♦