Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

9♦
1. Divupes reliģija 2♦
2. Pasaules radīšana 3♦
3. Divupiešu pasaules uztvere 2♦
4. Cilvēka vieta pasaulē 2♦