Teorija

Uzdevumi

1. Mīta raksturojums

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Mītiskā domāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
3. Rituāla nozīme

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Seno cilvēku rituāli

Grūtības pakāpe: zema

2♦
5. Mīts, rituāls, maģija

Grūtības pakāpe: zema

1♦
6. Maģija

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
7. Šamanis

Grūtības pakāpe: zema

2♦

Testi

1. Mīts, maģija

Grūtības pakāpe: vidēja

12♦
2. Rituāls, maģija

Grūtības pakāpe: vidēja

9♦

Metodiskie materiāli