Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

6♦
1. Kultūras definīcija 2♦
2. Vērtības 1♦
3. Kultūras iedalījums 1♦
4. Kultūras funkcijas 1♦
5. Simboliskās attieksmes 1♦