Teorija

Uzdevumi

1. Kultūras definīcija

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Kultūras iedalījums

Grūtības pakāpe: zema

1♦
3. Simboliskās attieksmes

Grūtības pakāpe: zema

1♦
4. Instrumentālās attieksmes

Grūtības pakāpe: zema

1♦

Testi

1. Kultūras jēdziena skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

6♦

Metodiskie materiāli