Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

10♦
1. Apmetnes kā dzīvesveida spogulis 1♦
2. Apbedījumi, rotaslietas 2♦
3. Pirmie iedzīvotāji 2♦
4. Baltu cilšu priekšteči 1♦
5. Kurši, zemgaļi 2♦
6. Cilšu tradīcijas 2♦