Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

14♦
1. Senlatviešu reliģijas formas 2♦
2. Senās reliģijas formas 2♦
3. Senlatviešu dievi 3♦
4. Senlatviešu dievu raksturojums 4♦
5. Latviešu mitoloģija 3♦