Teorija

Uzdevumi

1. Apbedījumi, rotaslietas

Grūtības pakāpe: zema

2♦
2. Pirmie iedzīvotāji

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
3. Kurši, zemgaļi

Grūtības pakāpe: zema

2♦
4. Cilšu tradīcijas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
5. Pilskalns

Grūtības pakāpe: zema

2♦
6. Ezerpilis

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
7. Senlatviešu reliģijas formas

Grūtības pakāpe: vidēja

2♦
8. Senlatviešu dievi

Grūtības pakāpe: vidēja

3♦
9. Senlatviešu dievu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

4♦

Testi

1. Baltu cilšu, lībiešu raksturojums

Grūtības pakāpe: vidēja

10♦
2. Ezerpilis, pilskalni

Grūtības pakāpe: vidēja

5♦
3. Senlatviešu mitoloģija

Grūtības pakāpe: vidēja

14♦

Metodiskie materiāli