Teorija

Īpaši lokāmie un nelokāmie lietvārdi
Daži lietvārdi nepieder ne pie vienas deklinācijas un tos loka īpaši. Tie ir 10 desmit nekatras dzimtes lietvārdi, kas beidzas ar -МЯ (бремя (slogs), время (laiks), вымя (tesmenis), знамя (karogs), имя(vārds), пламя (liesma), племя (cilts), семя (sēkla), стремя (kāpslis), темя (pakausis) - vīriešu dzimtes lietvārds  путь.
  
LocījumsVienskaitlisDaudzskaitlis
И.п.
Р.п.
Д.п.
В.п.
Т.п.
П.п.
время         имя        путь
времени    имени    пути
времени    имени    пути
время         имя        путь
временем  именем  путём
о времени об имени о пути
времена          имена         пути
временён        имён          путей
временам        именам      путям
времена          имена         пути
временами     именами    путями
о временах     об именах  о путях
 
Nelokāmi ir daži lietvārdi, kas aizgūti no citām valodām: бюро, жюри, евро, депо, кино, кенгуру, кофе, меню, такси, шоссе, эскимо un saīsinājumi: НАТО, ООН, МГУ, ЛГУ, ЕС
Lai nelokāmu lietvārdu iesaistītu teikumā, ir jāzina tā dzimte.