Grūtības pakāpe:

Visi uzdevumi:

40♦
1. Предлоги 3♦
2. Предлоги 6♦
3. Предлоги времени 1 6♦
4. Предлоги времени 2 6♦
5. Предлоги 3♦
6. Предлоги 3♦
7. Предлоги 2♦
8. Предлог (tests) 11♦